Reiki, inicjacje innych systemów

Zamknięcie się tylko w obrębie jednego systemu ćwiczeń daje z pewnością najbardziej spektakularne efekty. Jednakże otwarcie na inne systemy, filozofie i formy pracy z Energią poszerza horyzonty i wzbogaca wiedzę.

Otwartość w poznawaniu, kwestionowanie własnej wiedzy i utartych schematów pozwoliła nam studiować nie tylko Qigong, Taichi czy inne dziedziny, ale dotrzeć również do źródeł prawdziwej klasycznej Jogi uprawianej w Indiach.

Medytacje

Alternatywne spojrzenie i doświadczenie medytacji wprost od innych nauczycieli otwiera umysł i duszę człowieka.

Inicjacje

Inicjacje są starożytną formą przekazywania wiedzy i stanu Energii bezpośrednio z Mistrza na ucznia. Bez użycia słów, gestów i komunikacji werbalnej.

Wieloletnia praca ze skrajnie różnymi formami Energetycznymi i wiedza przekazana przez inicjujących nauczycieli pozwala nam inicjować w różnych systemach pracy z Energią.

Inicjacje są najszybszą formą przekazywania wiedzy wewnętrznej. W codziennej pracy z ludźmi korzystamy z nich jednak rzadko.

Doświadczenie uczy nas bowiem, że najbardziej wartościowe formy to te, które wypracowujemy sami podczas własnej, ciężkiej pracy.

Dzięki uprzejmości Mistrza Karl Grunick stale korzystamy z podpowiedzi i doświadczenia tego nauczyciela.

KI jako (Körper Intelligenz) rozwinęła się pierwotnie jako część kultury Wschodu, zarówno od strony Japońskiej (AiKiDo) jak i Chińskiej (Taichi).

Spektakularne techniki i zastosowania w walce możliwe są wyłącznie po starannie i rzetelnie wykonanej pracy nad sobą, swoim ciałem i umysłem. Zgłębianie wiedzy i praktyka KI wydaje się dziś nam najciekawszą i najbardziej unikalną dziedziną pracy wewnętrznej.